Skip to main content

Reprezentanții ANP prezenți la cea de-a IV-a ședință a Comitetului director al Proiectului CoE

Schimbările produse la nivel instituțional în cadrul sistemului penitenciar și cel al probațiunii, prioritățile și politicile în domeniul justiției penale au fost principalele subiecte discutate astăzi la cea de-a patra reuniune a Comitetului director al proiectului Consiliului Europei (CoE) „Consolidarea  reformelor din sistemul penitenciar, de probațiune și de îngrijire a sănătății în instituțiile de tip închis din Republica Moldova” (Proiectul).

La discuții au participat secretara de stat a Ministerului Justiției, Nadejda Burciu, angajați ai Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), șeful Oficiului CoE la Chișinău, William Massolin, reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Inspectoratului Național de Probațiune (INP) și experți în domeniu.

Printre rezultatele obținute în cadrul Proiectului, reprezentanții ANP au menționat despre dezvoltarea instrumentelor de management mai sigur al penitenciarelor și combaterea violenței între deținuți; elaborarea programelor și metodologiilor de tratament pentru deținuți, în special pentru grupurile vulnerabile: femei și minori; expertiză în ajustarea cadrului normativ privind organizarea asistenței medicale de calitate deținuților; creșterea capacităților profesionale a personalului medical și psihologilor privind examinarea medicală la intrarea în penitenciar, identificarea necesităților, dar și documentarea calitativă a leziunilor corporale; suport serviciilor medicale prin donarea unui lot de dispozitive medicale, care a contribuit la alinierea serviciilor medicale din penitenciare la standardele naționale de calitate și a făcut posibilă acreditarea secțiilor medicale.

Ca priorități pentru semestrul I al anului 2023 s-a stabilit îmbunătățirea practicilor de management, inclusiv a Centrelor de detenție pentru minori, incluzând tehnici și abordări moderne, dezvoltarea instrumentelor de lucru și mecanismelor, care promovează o gestionare mai sigură și mai umană a penitenciarelor în scopul asigurării securității dinamice în penitenciare, consolidarea capacităților Centrului de instruirea al ANP pentru a oferi cursuri de formare bazate pe competențe, îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire a sănătății (inclusiv mintale) prin elaborarea instrumentelor specializate și a politicilor etc. 

Proiectul „Consolidarea reformelor din sistemul penitenciar, de probațiune și de îngrijire a sănătății în instituțiile de tip închis din Republica Moldova” este parte a Planului de acțiuni al CoE pentru Republica Moldova pentru perioada 2021-2024. Pe segmentul penitenciar Proiectul are drept scop consolidarea practicilor de management al penitenciarelor și îmbunătățirea calității asistenței medicale acordate deținuților (inclusiv a sănătății mintale).