Skip to main content

„Comunitatea Terapeutică – sprijin și susținere!”

Începând cu luna octombrie 2022, pentru a marca consolidarea relațiilor dintre România și Republica Moldova în domeniul Justiției, specialiștii din Penitenciarul nr.9-Pruncul și cei din Penitenciarul București-Jilava au inițiat un demers recuperativ psihologic, în format online, în vederea facilitării schimbului de bune practici în implementarea programelor de Comunitate Terapeutică: „Comunitatea Terapeutică – sprijin și susținere!”.

Programul a fost adaptat și se derulează în sistem online, deschizând orizonturi noi spre colaborări atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Mai mult, acest proiect aduce beneficii nu doar rezidenților comunităților din cele două țări (România și Republica Moldova), ci își dorește să faciliteze identificarea și exersarea unor metode și tehnici de intervenție adaptate la contextul actual din mediul penitenciar.

Scopul activității este crearea unui cadru nou de dezvoltare și aplicare a practicilor terapeutice pentru reintegrarea socială a rezidenților celor două comunități terapeutice, principalele obiective urmărite fiind: crearea unui context favorabil schimbului de bune practici de către specialiștii comunităților, exersarea și stimularea abilităților de comunicare și dezvoltare personala a rezidenților și asigurarea unui climat favorabil pentru dezvoltarea de conduite prosociale în rândul rezidenților.

Activitatea prevede zece întâlniri între specialiștii și rezidenții celor două comunități terapeutice, dintre care, până în prezent, au avut loc 5 ședințe, care s-au focusat pe crearea cadrului favorabil auto-dezvăluirii rezidenților celor două comunități terapeutice, în vederea menținerii unui tonus psihic care să favorizeze intervenția recuperativă. Efectele benefice ale acestora sunt vizibile în rândul rezidenților care apreciază maniera interactivă de lucru și oportunitatea de a discuta cu persoane care se află în situații similare.

Comunitățile terapeutice, create prin măsuri pozitive de acțiune şi alocare de resurse, oferă un cadru moral şi etic, precum şi contextul favorabil dezvoltării personale, cu accent pe exemple şi modele pozitive, care pot produce o schimbare de atitudine, cu privire la traficul şi consumul de droguri, la persoanele care au executat pedepse privative de libertate. Totodată, se creează premisele pentru o planificare a perioadei de detenție, ghidată de proceduri de lucru şi un plan de tratament, care să conducă la creșterea șanselor de reintegrare socială a persoanelor foste consumatoare de droguri care au comis infracțiuni. Rezultatele obținute ajută schimbarea percepției asupra grupului țintă al proiectului, de la prejudecata că sunt persoane aflate la periferia societății şi sunt incapabile să funcționeze în mediul social, la premisa că sunt persoane capabile să lucreze împreună pentru a se ajuta pe ei şi pe ceilalți, cu sprijinul comunității.

Menționăm că Penitenciarul București-Jilava a oferit și anterior suport și îndrumare specialiștilor Penitenciarului nr.9-Pruncul, pentru înființarea primei comunități terapeutice din sistemul penitenciar – Comunitatea Terapeutică „Catharsis", creată după modelul și viziunea practicate cu succes în cadrul Comunității Terapeutice „Phoenix".

Derularea unei astfel de activități este de un real folos în procesul de facilitare a reintegrării sociale a deținuților, dar și în deschiderea de noi oportunități de colaborare interinstituțională între Ministerele de Justiție.